11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

LESERINNLEGG 31.01.19

Verdiskapning i Lødingen kommune!

Lødingen kommune er en liten kommune med store økonomiske utfordringer i årene som kommer. Vi er en kommune med høy gjennomsnittsalder, og vi trenger sårt at flere unge etablerer seg i hjemkommunen. Hva skal til for at så skjer?

Vi ser en liten trend i at noen unge etablerer seg, men det er dessverre ikke mange nok, vi må oppmuntre flere til å komme hjem etter endt utdanning. Deres kompetanse vil bli svært viktig i årene som nå kommer.

Kommunen har en hel rekke med offentlige tjenester vi ikke klarer å levere godt nok på, vi har store etterslep og det skapes for lite. Lødingen har blitt en bo- og fritidskommune og dette kan vi utnytte til vår fordel.

Arbeidsplasser er det som er viktigst for at samfunnet skal kunne tilby gode tjenester. Gjennom å jobbe skaper vi velferden i det norske samfunnet. Arbeid skaper varer og tjenester, motvirker fattigdom og store sosiale skjevheter. Ser man på integrering er arbeid vesentlig for å få til en velfungerende integrering. Det å ha arbeid gir mening, det skaper sosialt fellesskap og det hindrer utenforskap.

Den politiske venstresiden definerer stadig fellesskapet til å være offentlig sektor, mens sivile løsninger blir stemplet som er trussel mot fellesskapet og velferdsstaten. Offentlige tjenester anses som varme og private tjenester anses som kalde.

Fellesskapet er ikke bare staten og offentlig ansatte. Fellesskapet er ikke offentlige systemer. Fellesskapet er også sivilsamfunnet og private bedrifter. Det er deg og meg, det er fiskeren, bonden og rørleggeren.

Hvordan skjer så denne verdiskapningen?

Tre fjerdedeler av verdiskapningen som skjer i det norske samfunnet foregår i private bedrifter. Derfor må vi gjøre det lettere å skape arbeidsplasser. Vi må huske at jobbene skapes av folk, og vi som politikere må legge til rette for at bedrifter kan etablere seg og at det er rask og god saksbehandling. Som tilretteleggere skal vi oppmuntre og belønne de som ønsker å skape noe i vår kommune. Dette vil virke positivt overfor de som kan tenke seg å ”komme hjem igjen” og etablere seg her.

For Lødingen Høyre er det viktig å peke på at verdier først må skapes før de kan fordeles. Det må legges til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for bedriftene. Da skapes det arbeidsplasser som igjen gir økte skatte inntekter til kommunen.

Næringslivet i Lødingen er aktivt, men møter ofte hindringer. Dette ønsker Høyre å gjøre noe med. For oss er det viktig å takke de som skaper disse arbeidsplassene. Dette er bedrifter, med sine eiere, som jobber hardt og mye, og noen tar stor personlig økonomisk risiko for å lykkes med det de tror på.

Vi har flere bedrifter i Lødingen som utvider og satser enda større og det vil kunne gi enda flere arbeidsplasser, dette står det respekt av. Det er også flere som etablerer mindre bedrifter, med den risiko dette er.

Vi vil få trekke frem noen eksempler på hva store og små bedrifter i Lødingen bidrar med til samfunnet gjennom skatter og avgifter:

Bjørn Zakariassen AS: 17 ansatte, bidrar med 3,2 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 2 lærerstillinger, 1 årsverk i politiet, 1 sykepleierstilling, og to foreldrepermisjoner.

Lødingen Fisk AS: 27 ansatte, bidrar med 5,2 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 4 lærerstillinger, 2 årsverk i politiet, 1 sykepleierstilling og 3 foreldrepermisjoner.

Lødingen bilservice AS: 15 ansatte, bidrar med 2,5 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 1 sykepleierstilling, 2 foreldrepermisjoner, 1 lærerstilling og et årsverk i politiet.

Lødingen Elektro AS: 7 ansatte, bidrar med 2,2 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 1 sykepleierstilling, 1 lærerstilling, 1 årsverk i politiet og 3 barnehageplasser.

Kanstad Trelast AS: 43 ansatte, bidrar med 13,7 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 7 årsverk i politiet, 6 foreldrepermisjoner, 3 sykepleierstillinger og 10 lærerstillinger.

Lødingen skyssbåtservice AS: 21 ansatte, bidrar med 1,1 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 1 sykepleierstilling, 1 skoleplass i barneskolen, 1 barnehageplass og 7 utdanningsstipend.

Toolfarm AS: 5 ansatte, bidrar med 1,1 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 2 skoleplasser i barneskolen, 1 sykepleier, 1 barnehageplass og 5 utdanningsstipend

KN Maskin AS: 12 ansatte, bidrar med 5,6 millioner til samfunnet. Dette kan finansiere 4 lærerstillinger, 2 sykepleierstillinger, 2 årsverk i politiet,

3 foreldrepermisjoner.

Tallene er fra 2017 og er hentet fra DNB’s Ringvirkningskalkulator. Dette var bare et lite utsnitt av alle bedriftene vi har i Lødingen kommune.

Vår kommune trenger alle store og små bedrifter, de er med på å bygge det nye Lødingen.

Vi i Høyre vil takke alle dere som skaper disse viktige arbeidsplassene og vi vil bidra til at det også i fremtiden skapes nye arbeidsplasser.

Lødingen Høyre

Monica Rolandsen-Klæboe