VESTBYGD KIRKE 06.05

Kategori: Lokalt
Publisert torsdag 03. mai 2018 15:04

Denne søndagen er det gudstjeneste i Vestbygd Kirke.

Vanligvis er det nattverd, men det blir det ikke denne søndagen. Etter gudstjenesten skal vi avholde menighetensårsmøte i kirkestua. Gøran Bremnes forretter. Offeret går til egen trosopplæring.

Det blir kirkekaffe.

Vi ønsker alle velkomne.