11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

TRENGER FLERE MEDLEMMER

Trenger flere for å unngå nedleggelse av korpset.

30 011

I nesten 7 år har Lødingen paradekorps bestått, med varierende medlemstall. Nå står imidlertid korpset til "tromme-damene" i fare for å bli nedlagt, om ikke flere medlemmer kommer til.

KRISE I LØDINGEN PARADEKORPS!

For tiden er vi får få på øvelse til å fortsette.

Sist stevne på Leknes 2018 stilte vi 6 stykker, til enorm applaus. Vi satte Lødingen på kartet, med allsang. Bruremarsj fra Lødingen.

Tross god stemning og mye motivasjon, er det slik at vi har bestemt at vi må ta 1. mnd pause, for å se om vi får med flere. 5-6 på øvelse er ikke bra.

Vi oppfordrer alle som kan ha lyst, eller sitter på gjerdet, om å melde seg til Siv Rinø SNAREST! Om vi ikke blir flere, ser vi oss nødt til å legge ned korpset. Dere trenger ikke å ha spillt trommer før, dette ordner vi under veis. Setter da opp aspirant opplæring. Dato kommer senere, når vi vet om vi blir flere.

Vi ha trommer / utstyr å låne vekk, for de som vil trenge det.

Vi treng dokker, hvis vi skal fortstte!!

Mvh Lødingen Paradekorps

V/Siv Rinø.