11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Fire mil ny asfalt

 

38,48 km. Så mye veg får ny asfalt i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord i løpet av 2011, ifølge Statens vegvesen

Statens vegvesen skal på vegne av staten og fylkeskommunene asfaltere 611 kilometer riks- og fylkesveger i Nord-Norge i år. Ifølge strekningsoversikten fra Statens vegvesen vil det bli lagt like i underkant av fire mil med ny asfalt i vårt distrikt.

Asfaltkontraktene for inneværende år er nå inngått, og oversikten fra Statens vegvesen viser at det totalt vil bli lagt 378.268 tonn asfalt i Nordland, Troms og Finnmark fra månedsskiftet mai/juni og til midten av september.

Her legges det asfalt

Følgende veger skal asfalteres i vårt distrikt i løpet av sommeren:

 • E10 Higrav i Hadsel 5,36 km.
 • E10 Gullesfjordbotn i Kvæfjord 1,25 km.
 • E10 Våtvoll i Kvæfjord 1,85 km.
 • Rv 85 Kjerringnes-Ånes i Sortland 3,73 km.
 • Fv 1 Bremnes i Kvæfjord 2,6 km.
 • Fv 82 Sortland sør 4.01 km.
 • Fv 82 Kvalsaukan-Maurnes i Sortland 4,65 km.
 • Fv 83 Flesnes i Kvæfjord 2,4 km.
 • Fv 83 Langvassbukt i Kvæfjord 4,6 km.
 • Fv 693 Lødingen-Ness i Lødingen 3.53 km.
 • Fv 885 Holmstad i Sortland 1,2 km.
 • Fv 959 Godfjorden i Sortland 3,3 km.

I tillegg er det markert asfaltering av 2,6 kilometer på E10 i Fiskefjorden, men dette er bare tatt med på asfaltkartet og ikke på strekningsoversikten.

Nordland og Troms

I Nordland skal det i år legges nytt dekke på 104,6 km riks- og europaveger. I? tillegg legges det 215 km ny asfalt på fylkesveger i Nordland.

Drøyt 50 km med riks- og europaveger får ny asfalt i Troms i sommer. Det skal også legges 96 km asfalt på fylkesveger i Troms, viser oversikten fra Statens vegvesen.

I tillegg vil det komme en del dekkelegging i forbindelse med anleggsvirksomhet.

Entreprenørene

Det er Veidekke Industri, Nord Asfalt, Asfaltverket Mo og Mesta Industri som vil stå for gjennomføringen av de 20 asfaltkontraktene som nå er inngått. Mesta Industri har alene sikret seg ansvaret for hele 11 kontrakter.

I år har Statens vegvesen sentralt fått hjelp av et eksternt konsulentfirma til å granske granske alle asfaltanbudene. Bakgrunnen er mistanken om prissamarbeid i asfaltbransjen

Kilde:blv.no