11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

EKSTREMVÆRET "OLE" PÅ TUR

0602154

Varsel om ekstreme værforhold.

 

 

 

 

Gjelder for: Nordland og Troms.

 

Lørdag morgen økning til vestlig og nordvestlig sterk storm 30 m/s. Lørdag ettermiddag og kveld nordvestlig og nordlig perioder med orkan 33 m/s utsatte steder i Salten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Det blir også høye bølger inn mot kysten fra lørdag ettermiddag i området Vestfjorden-Lofoten-Vesterålen, og i kombinasjon med flo kan det gi lokalt ekstrem høy vannstand. Signifkant bølgehøyde vil komme opp i 12-14 m, med enkeltbølger opp mot 22-25 m.

 

Beskrivelse av værsituasjonen:

Lørdag ventes et kraftig lavtrykk i Norskehavet å gi perioder med nordvestlig full storm 25 m/s til sterk storm 30 m/s i Trøndelag, Nordland og Troms. Sentrum av lavtrykket vil treffe Troms og det ventes mest vind i Salten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, hvor det kan komme perioder med orkan 33 m/s. Det blir også høye bølger inn mot kysten fra lørdag ettermiddag i området Vestfjorden-Lofoten-Vesterålen. Signifkant bølgehøyde vil komme opp i 12-14 m, med enkeltbølger opp mot 22-25 m. Tidspunktet for de høyeste bølgene sammenfaller med flo og kan gi lokalt ekstrem høy vannstand. Lavtrykket er ventet å gå noe lenger nord enn i gårsdagens prognoser, dette gir noe mindre vind i Møre og Romsdal. Vinden er fortsatt ventet å bli kraftig, fra lørdag ettermiddag er det ventet nordvest full storm 25 m/s. Dette er for lite vind til at det kvalifiserer til ekstremvarsel. Varselet følges heretter opp med obs-varsel i Møre og Romsdal. Høyfjellsområdene i Sør-Norge omfattes ikke av ekstremværplanen; det sendes derfor aldri ekstremværvarsel for disse områdene. Det advares likevel om svært sterk vind i fjellet i Sør-Norge. Det ventes nordvestlig storm 22-30 m/s, med orkan 33 m/s utsatte steder. Værsituasjonen vil bli fulgt opp med obsvarsler.

Sakset fra: Lødingen kommune