11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

LESERBREV ANG.REHABEN

rehab.JPG

Forverrer sykehustilbudet

 
- Nedleggelse av Rehaben i Lødingen er en ytterligere forverring av vårt sykehustilbud.
 
Det skriver Oddvar Pedersen i Sykehusets Venner i Vesterålen i dette leserbrevet til www.vol.no

 

Sykehusledelsen i Bodø har bestemt – eller er i ferd med å bestemme, det går i grunnen ut på ett – at Rehaben i Lødingen skal legges ned allerede i 2013. Denne nedleggelsen skal skje på den finurlige måten at man skal «overflytte» plassene på Rehaben i Lødingen til sykehuset på Stokmarknes. Til orientering for dem som ikke vet det, og kanskje går denne orienteringen først og fremst til sykehusledelsen – så skal man overføre disse plassene til et sykehus som akkurat nå foretar et hamskifte fra et gammelt, umoderne bygg til et nytt. Det er bare det at det nye bygget er ikke ferdig ennå, ikke på minst et år. Kjenner dere til dette, sykehusdirektører? Man skal altså legge ned Rehaben til fordel for å etablere denne i det kaoset som kommer til å bli når sykehusfunksjonene skal flyttes.

Tenk på pasientene

Var det noen som sa noe om å tenke logisk ? Var det noen som sa noe om å tenke økonomi ? Var det noen som sa noe om å tenke på pasientene ?

Når det verken er logikk, økonomi eller empati med de syke som virkelig trenger ro, så må det nødvendigvis være andre motiver som ligger bak. Dette tror jeg vi ser i det antall plasser som er tiltenkt rehabilitering ved det nye sykehuset. Pr i dag er det 10 senger ved Rehaben i Lødingen. Ved det nye sykehuset på Stokmarknes skal det være 4 senger, særlig rettet inn mot slagpasienter.

Da er det altså likevel økonomi som er drivkraften i denne saken, som i alle andre saker når det gjelder sykehus «utvikling» i de deler av Nordland som ligger utenom Bodø bys grenser. Man har en plan, tåkelegger den mest mulig slik at folk ikke skal gjennomskue motivene og kaller det en forbedring av helsetilbudet. I tillegg påståes det at man har hatt en god dialog med de ansatte, en påstand som blir tilbakevist på det mest bestemte.

Manglende dialog

Problemene i hele Helse-Norge ligger i at vi har en struktur på spesialisthelsetjenesten som er slik at den er på det nærmeste unndratt politisk innflytelse og kontroll. Stortinget har sagt ja og amen til IKKE å ville sitte med ansvaret for hvordan sykehusene drives. Det har vært rot og kaos i sykehusene over det ganske land de siste ti åra.

Det som ellers har skjedd lokalt, er at sykehusledelsen i Bodø nå sitter med all makt over hva som skal skje med sykehusene våre. Denne definitive makten rev de til seg da sykehusledelsen tvang gjennom klinikkmodellen, som da den ble innført, fratok stedlig ledelse ved sykehusene både i Vesterålen og Lofoten. I praksis er det ingen som ivaretar vårt sykehus interesser, ingen som KAN ivareta disse interessene da ledelsen uansett har siste ord, og som selvfølgelig sitter i Bodø og ivaretar DETTE sykehusets interesse.

Sikrer Bodø - ikke Vesterålen og Lofoten

Tilbake til rehabiliteringsplassene i Vesterålen, etter at antall senger er redusert fra 10 til 4. Når disse 4 sengene er opptatt, hvordan skal det så gå med personer som foruten disse sengeplassene trenger rehabilitering? Svaret er enkelt, og innenfor den klare logikk som ligger i alle vedtak ellers: De skal selvfølgelig sendes til Bodø.

Nå har det vært taust en tid om dette spørsmålet om Rehaben i Lødingen. Jeg oppfordrer våre lokale politikere, først og fremst ordførere, å få denne saken på dagsorden igjen, ikke minst ved å la sykehusledelsen og klinikksjefene i Bodø til å forstå at vi gjennomskuer det som skjer. Det tjener IKKE ny-sykehuset på Stokmarknes at Rehaben i Lødingen legges ned og funksjonene liksom «overføres» til Stokmarknes. Nedleggelsen av Rehaben i Lødingen er en klar forringelse av sykehustilbudet for alle oss som bor her i regionen !