16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Fusjon av fiskeribedrifter

 

Styrene i Norway Pelagic og Austevoll Seafood har besluttet å fusjonere.

Fusjonsplanen for de to bedriftene er at Austevoll Fisks eiendeler, inkludert eierinteresser i Shetland Catch Ltd, overføres til Norway Pelagic, mot et vederlag på 2.768.954 nyutstedte aksjer til Austevoll Seafood.

Fusjonen ventes endelig godkjent på ordinær generalforsamling 15. april, og selskapene venter at fusjonen blir gjennomført fra begynnelsen av juli 2011.

Norway Pelagic eier Fryseriet AS på Lødingen.

Kilde: Bladet Vesterålen/lodingen.com