10 052 kopi

14 041

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0511143

Tlf: 94171605

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Vil heve aldersgrensen

 

Helsedirektoratet foreslår å heve aldersgrensen for tobakkskjøp til 20 år.

I strategien for det tobakksforebyggende arbeidet i perioden 2006-2010 var ett hovedmål at prosentandelen dagligrøykere i hele befolkningen skulle komme under 20 prosent, mens den for ungdom, 16-24 år, skulle komme under 12 prosent. Målene som ble satt av tidligere helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) i 2005, er nå innfridd, skriver Vårt Land.

- Nå trenger vi nye mål å strekke oss etter, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Hun ønsker ikke å tallfeste målene, men har flere forslag til strengere virkemidler. De to som vil skape mest debatt er å heve aldersgrensen for tobakkskjøp til 20 år samt å innføre bevillingsordning for dem som vil selge tobakk. I tillegg foreslås det å utrede forbud mot firmamerking på tobakkspakningene.

For folkehelseleder Hafstad er det viktig at det satses på flere virkemidler samtidig.

- Det er helheten som har fått ned røykingen de siste årene. Denne strategien må vi fortsette med. Det er samvirket mellom de strukturelle tiltakene knyttet til omsetning og bruk av tobakksvarer og holdningskampanjer som har gitt resultater, sier hun. (©NTB)

Kilde:ht.no