11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

VERDENS DIABETESDAG

verdensdiabetesdag

I Lødingen skal vi blå belyse kirken! Bygda som sykler vil gå for god helse og med det markere den internasjonale diabetesdagen. Start for alle som vil være med fra Lødingen Barneskole kl. 11.40. Kl. 18.00 blir det møte på Rådhuset hvor Thomas og Nina forteller om : Hverdagsliv med diabetes. Stand på apoteket. Alt dette skjer torsdag 14.november 2013 ! Alle er velkommen til å delta på alt av aktiviteter

I Norge setter vi søkelyset på alvoret ved sykdommen, og viktigheten av å finne de med uoppdaget diabetes.

I dag har 371 millioner mennesker over hele verden diabetes, de fleste av dem har diabetes type 2. dersom utviklingen ikke stagnerer, forventer man at 500 millioner har diabetes innen 2030. Denne kraftige økningen av diabetes på verdensbasis, var en av grunnene til at Verdens diabetesdag ble internasjonal FN-dag i 2007.

Den 14.november hvert år gjøres det en internasjonal innsats for å sette diabetes på dagsorden. Den internasjonale diabetesorganisasjonen (IDF) har de siste årene hatt opplæring, forebygging og uoppdaget diabetes type2 som tema.

Finne de med uoppdaget diabetes type 2 Konsekvensene av uoppdaget diabetes kan være store, fordi ustabilt blodsukker over tid skader de små nervene og blodårene i kroppen. Det er viktig å oppdage diabetes på et tidlig stadium, fordi god og tidlig behandling minsker risikoen for komplikasjoner. Man regner med at 175 000 mennesker i Norge har diabetes type 2 uten å vite om det.

Et nyttig verktøy for å finne de udiagnostiserte er å bruke diabetesrisikotesten. Der kan man ved å svare på åtte spørsmål finne ut om du står i fare for å utvikle type 2-diabetes eller ikke. Skjemaet har blitt utformet av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet. Diabetesrisikotesten finnes i papirformat eller på www.diabetes.no

Hele verden er med på markeringen Blått er den internasjonale fargen for diabetes; fra Tromsø til Paris, New York til Dubai, og mange steder i mellom bader bygninger i blått lys den 14.november. I år arrangerer Troms fylkeslag konsert i Ishavskatedralen som for anledningen er blåbelyst.