11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Pus på vidvanke

 

En liten pus har forvillet seg til Neshamn. I flere dager har den vært observert "mjauende" utenfor huset.

17022011035

- Jeg synes jo synd på katten som har vært utenfor huset vårt i mange dager, sier Jorunn Andersen, som har sendt inn et bilde av pusen, så kanskje noen kjenner den igjen.

Den er sort korthåret, hvit på brystet, potene og halen.

Aksjon for kostordning oppdatering

 

Nå har bedrifter på Lødingen trådd støttende til.

Som det ble meldt her på lodingen.com i går i artikkelen Aksjon for kostordning, så trenger foreldreutvalget i Lødingen barnehage rundt 40.000 kroner for å utbedre kjøkkenfasilitetene.

Nå har de fått hjelp, i en pressemelding til Radio Lødingen skriver leder for foreldreutvalget Tom Slettbakk: - fem Lødingen bedrifter har så langt allerede har tatt tak i dette, og sagt at dem vil skaffe tilveie 3 stk oppvaskmaskiner, 1 stk kjølefrys og 5 stk brede overskap.

  Foreldreutvalget ønsker veldig gjerne å takke Lødingen Bilservice AS (ESSO), Bjørn Zakariassen AS, Kanstad Trelast AS, Norway Pelagic AS og Mortenlaks AS for støtten.

Kilde: www.lodingen.com

Barnehage med seks avdelinger

 

1291103522000_L_dingenbarnehage_3547641728x1000r

Lødingen barnehage. (Illustrasjonsfoto) Foto: Svein Rist

 

 

Det bør bygges en barnehage med seks avdelinger i Lødingen. Det mener rådmann Per Gunnar Johnsen

Saksfremlegget som kommunestyret skal ta stilling til tar høyde for et nybygg bestående av tre småbarnsavdelinger og tre avdelinger for større barn.

Ifølge rådmannen bør det også være noen reserveplasser.

Les mer: Barnehage med seks avdelinger

Høyres ordførerkandidat

Nominasjonslista klar

Anita Marthinussen er Lødingen Høyres ordførerkandidat.

 

Tirsdag 15. februar avholdt Lødingen Høyre sitt nominasjonsmøte for kommunevalget 2011. Der ble det klart at Anita H. Marthinussen er partiets ordførerkandidat.

Hun har 8 års erfaring fra politikken i Lødingen som kommunestyre og formannskapsrepresentant.

Les mer: Høyres ordførerkandidat

Forliste utenfor Lødingen

 

En 66 år gammel fisker fra Alta ble plukket opp av redningshelikopter etter at han forliste med sjarken sin utenfor Lødingen tirsdag ettermiddag.

Les mer: Forliste utenfor Lødingen

Aksjon for kostordning

 

Illustrasjon 

Dagens kostordning for Lødingen barnehage må byttes ut med matpakke.

Dette på grunn av manglene ved lokalene og mangel på oppvaskmaskiner blant annet som tvinger fram denne situasjonen, dette er noe som hverken de ansatte eller foreldreutvalget ønsker.

Les mer: Aksjon for kostordning

Musikk-lunsj i kirka

Lødingen kirke. Arkivfoto

 

Førstkommende søndag formiddag bør du ta turen til Lødingen kirke!

Der arrangeres det musikk – lunsj ved kantor Vit Kolos og hans musikkskole-elever.

 

Les mer: Musikk-lunsj i kirka

Sone / kretsrenn

 

Lødingenrennet

Det tradisjonsrike sone/kretsrennet går av stabelen førstkommende helg.
Konkurransen er åpen for løpere fra 8 år og oppover.
Lørdag står den klassiske distansen på kjøreplanen. Søndag konkurreres det i fristil.

Kilde: www.blv.no

Februarstråler

011

                                                        14.02.2011

 

Bosetting av flykninger

 

 

Formannskapet skal også debatere flykningepolitikken i kommunen og om kommunen kan ta imot flere flykninger.

Da er følgende innstilling kommet fra administrasjonen med Per Gunnar Johnsen i spissen:

1. Lødingen kommune bosetter inntil 25 nye flyktninger, utover de 25 som allerede er vedtatt, i løpet av 2011 og 2012.

2. Når bosettingene faktisk skjer vil være avhengig av når kommunen klarer å skaffe(leie, kjøpe, bygge) egnede boliger og når IMDI har bosettingsklare personer som kan bosettes i kommunen.

3. Lødingen kommune legger opp til at de personene som bosettes ikke vil ha behov for tjenester som overgår det kommunen kan klare å stille opp med. Det gjelder først og fremst helsetjenester, tjenester fra NAV og barnehageplasser.

4. Det etableres 100% miljøarbeiderressurs. Utvidelsen fra budsjetterte 30% til 100% dekkes av økte integreringstilskudd.

5. I den grad anskaffelse(kjøp eller leie) av nye boliger ikke medfører endringer i vedtatte driftsbudsjetter, så delegeres dette til administrasjonen. Det vil si så lenge midler til anskaffelse kan hentes gjennom omdisponeringer eller lån der husleieinntektene beregnes å skulle dekke lånekostnadene og andre utgifter knyttet til boligene. Primært ønsker kommunen å leie boligene, eller garantere for leiekontrakter mellom bosatte og huseier. Boliger som kommunen eier og leier ut til bosatte er kommunen åpen for å selge til leietagerne hvis det oppnås enighet om en akseptabel pris.

Lødingen kommune er i en relativt presset situasjon. Kommunen har i lengre tid hatt tilbakegang i befolkning. Særlig i yngre aldersgrupper. Kommuneøkonomien er svært dårlig. Bosetting av flyktninger vil kunne bidra positivt i forhold til begge disse faktorene. Bosetting bidrar også til at det bor folk i hus og leiligheter som kanskje ellers ville stått tomme, sier Johnsen i vurderingen som legges fran for formannskapet..

Utfordringen er vel først og fremst arbeid. Det finnes ikke for mange ledige arbeidsplasser i Lødingen. Likevel noen arbeidsplasser er det her. Utfordringen blir å utdanne bosatte til å kunne ta arbeid som er tilgjengelig. En viss optimisme i forhold til at det vil komme nye arbeidsplasser i kommunen må vi også kunne unne oss.

For øvrig er det med bosatte flyktninger som med andre nordmenn at det kan bli nødvendig å flytte på seg for å få jobb. Kommunen har holdt på med aktiv bosetting i litt for kort tid til at vi kan oppsummere noe i forhold til et helhetlig integreringsløp på dette området.

Konklusjonen til rådmannen er som følger:

Kilde: www.lodingen.com