11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Nytt fra menigheten


 

Lødingen kirke. Arkivfoto

Sigrid Bøckman har lyst til å jobbe med syke og eldre i Lødingen menighet.

Dette arbeidet vil hun gjøre gratis, men hun søker menighetsrådet om kjøregodtgjørelse.

Kirkeverge Øysten Paulsen rose initiativet og anbefaler at menighetsrådet godkjenner oppstart av såkalt diakonalt arbeid, og at økonomiske utlegg dekkes.

Menighetsbladet har ikke vært utgitt på to år, men nå er det kommet inn kr. 50.000 til formålet, og disse pengene er øremerket til Menighetsbladet.

Kirkeverge Paulsen vil utgi et nytt blad får høstens valg i menighetsrådet. Blir denne innstilingen fulgt vil sogneprest Gøran Bremnes og kirkeverge Paulsen etablere en redaksjon som kan ta på seg jobben med å få ut et slikt blad.

Kirkeverge Paulsen vil ta videreutdanning innenfor kirkearbeid, noe som vil gi en mastergrad i kirkelig administrasjon og ledelse.

Utdanningen koster kr. 30.000, Paulsen ber fellesrådet om mulighet til å ta denne utdannelsen, samtidig sier Paulsen at jobben som kirkeverge ikke vil bli skadelidende.

Lødingen kirkelige fellesråd har møte den 9. mars, der skal saken avgjøres.

Kilde: Bladet Vesterålen/lodingen.com

Støtte til skolekino i Lødingen

 

Kinosjef Knut Blengsli ved Lødingen kino søker om midler til å kunne fortsette skolekino.

Blengsli søker i henvendelser til Film & Kino Sparebank 1 Nord- Norges Gavefond om midler til å fortsette " Skolekino- prosjektet" som har gitt barn og ungdom gratis filmforestillinger i skoleåret 2010/11.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon ser ikke kinosjefen for seg en fortsettelse om prosjektet ikke får støtte utenfra.

Får å få dekket billettprisen for 400 elever søkes det om kr. 16.000. Disse pengene dekker billettprisene, lønn og administrasjon holdes utenom.

Kilde: Bladet Vesterålen/lodingen.com

Sommerskole for barn

 

Offersøy. vestbygd.no

Barn inviteres til å være med på sommerskole i Vestbygda.

Det er Redningsselskapet og Offersøy feriesenter som invitere barn og ungdom, på sommerskole med et maritimt innhold.

For de mellom 9 - 13 år er det snakk om et tilbud på dagtid, mens for ungdommene er det en leir med opphold og overnatting i en hel uke.

Hensikten med arrangementene er å lære barn og ungdom sjøvett, båtliv og kystkultur.

Det blir instruktører fra Redningsselskapet, som blant annet gir ungdommene på ungdomsleiren en mulighet til å ta båtførerprøven.

Kilde: Harstad Tidende/lodingen.com

"LAS VEGAS" på Brygga

 

Lødingen: "LAS VEGAS" band er tilbake, og spiller på Brygga hotel lørdag 05.03

Las_Vegas_band

Duoen som består av Joar Aronsen og Nils Yttervik fra Harstad, spiller Country, Rock`n roll og ellers hva publikum ønsker. Fra kl 22.00-02.00

CC kr 100,-

 

 

 

Mest vind på Rotvær

 

På Rotvær i Lødingen blåste det onsdag sterk storm tre timer i strekk.

 

Svein-Henry Wedding E-post

Publisert 03.03.2011 kl 11:54 Oppdatert 03.03.2011 kl 12:01

På grunn av strømbrudd i går har ikke Meteorologisk Institutt den fullstendige oversikten over hvor uværet herjet verst i vår region, men på Rotvær ble det registrert sterk storm tre timer i strekk på onsdag.

Ved fyrlykten på Rotvær innerst i Vestfjorden ble det på det meste registrert sterk storm, med en vindstyrke på 29,2 meter per sekund.

– Her blåste det sterk storm tre timer i strekk, og i vindkastene var det på det meste en styrke på 38,9 meter per sekund, forteller statsmeteorolog Eirik Samuelsen til yr.no.

På grunn av strømbruddet onsdag kveld har ikke Meteorologisk Institutt fått inn data fra alle værstasjonene i området

www.blv.no

Arbeidstlisynet truer med mulkt

 

Det må gjøres forbedringer i Lødingen barnehage, ellers truer Arbeidstilsynet med tvangsmulkt ovenfor Lødingen kommune.

Det var 7.juli i fjor Lødingen kommune fikk pålegg om å utbedre forhold tilknyttet vernearbeid og bedriftshelsetjeneste ved Lødingen barnehage.

Kommunen fikk frist til 1. oktober 2010, og når kommunen ikke fikk det til ble ny frist satt til 1.februar i år.

I et brev fra Arbeidstilsynet går det fram at kommunen ikke har gitt noen tilbakemelding som viser at påleggene er gjennomført.

Endelig frist er satt til 15. april, er ikke forholdene ordnet til da kan kommunen vent seg en tvangsmulkt på 500 kroner per dag, til forholdene er avklart.

Enhetsleder ved Oppvekst 1 Eirik Eriksen tror kommunen vil kunne lukke påleggene før fristen.

Kilde: Bladet Vesterålen/lodingen.com

Innkalling til generalforsamling 2011


 

Det innkalles herved til generalforsamling for Lødingen Næringsforum. Møtet finner sted torsdag 03.03.11 kl 18.30 på møterom Brygga Hotell

Til behandling foreligger:

1.         Godkjenning av innkalling

2.         Valg av møteleder

3.         Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

4.         Foreningens årsberetning

5.         Foreningens regnskap

8.         Valg av:

            a. Styreleder

            b. 2 styremedlemmer

            c. 3 varamedlemmer

            d. Revisor

            e. Valgkomité på 3 medlemmer

9.         Innkomne saker

Medlemmer som ikke kan møte, bes gi fullmakt.

Etter årsmøtet:

  • Prosjekter Lødingen Havn. Presentasjon v/havneleder Magne Haslevang.
  • Samferdsel. Informasjon om arbeidet med KVU E10/E6
  • Åpen diskusjon

 

Servering: kaffe og kaker.

Kilde:www.lodingen.com

Tilbyr strømming av hund

Reineier Leif Arne Hansen tilbyr gratis strømming av hund i Lødingen.

Dette etter at en hund jaget en reinkalv på sjøen ved Kalvvollen, men i dette tilfellet ble hunden stoppet og kalven berget seg på land.

Derfor ber Hansen folk passe bedre på hundene sine, og kommer med følgende tilbud.

- Jeg gir mer enn gjerne strømming til alle hunder som trenger det. Dette er et tilbud som skal være gratis for eierne. Det er bare å ta med hunden til Kanstad, så skal det bli ordnet, sier Hansen til Bladet Vesterålen.

Kilde: Bladet Vesterålen/lodingen.com

Skatten er klar

 

Skatten i Lødingen er nå klar

Skatteinntektene har økt med over 800.000 kroner, fra de to første månedene i 2010 til tidsrom i år.

Skatteinngangen så langt i år er på rundt 6,8 millioner kroner mot noe over 5,90 millioner i februar i fjor.

Det gir en økning på 14,61%.

Kilde: Lødingen kommune/lodingen.com

Torsdagsrenn avlyst

 

Lødingen: Torsdagsrennet 03.03 er avlyst pga. av overflate vann.