11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Barnehagedagen

 

Lødingen: Sang, kaker og kakao var noe av det som stod på programmet da Barnehagedagen ble markert 15 mars
 
bh3

Lødingen barnehage framførte 3. flotte sanger til glede for pasienter og ansatte på Rehaben. 

Les mer: Barnehagedagen

Lørdagskafe til helga

 
 
Vi arrangerer Lørdagskafè førstkommende Lørdag 19. mars kl. 10:30 til 13:30, Kløverstua i Lødingen sanitet
 
-Kom å nyt lørdagskaffen hos oss, med nydelige kaker, nystekte sveler og vafler.
Det blir også Åresalg og “trommel” med flotte premier.
Velkommen til en trivelig lørdag hos oss.

Hilsen: Lødingen Unge sanitetsforening

Advarsel

 

Militær øvelse i perioden 16. - 22. mars 2011 på Nes.

I løpet av disse dagene vil det være tung militær aktivitet på "Nes Fort" og perioder med skyting og mindre sprenging.

Folk frarådes å bruke overnevnte område i  denne perioden.

Kilde:lodingen.komune

- Vi kan

 
Barnehagedagen 2011 Markeres i Lødingen tirsdag 15.mars.
barnehage
 
-I år er slagordet: "Vi kan".
På barnehagedagen, som er et landsomfattende arrangement, inviterer vi til å snakke om hva vi kan. Slagordet framhever barnas kompetanse, samtidig som vi ønsker å vise fram de ansattes kunnskap og kompetanse. Slik kan foreldre ,nærmiljø og beslutningstakere få bedre kjennskap til oss i barnehagen, sier styrer i Bente Johnsen.
På tirsdag vil rådhuset, sykehjemmet og rehabiliteringssenteret få besøk av barnehagen, som vil synge en sang eller to for og markere dagen sin, før den avsluttes med pølsegrilling i barnehagen.
  
Avd. Mygga deltar ikke på runden pga de mange små og vansker med forflytning. De skal ha sitt eget lille arrangement der de lager isskulpturer og maler på dem.

100 år i dag

 

dagmar

 

 

 

 

Foto: Svein Rist

– Jeg er forrfær over at jeg er blitt så gammel. Jeg føler meg ikke slik. Når bare føret blir bedre skal jeg nok ennå komme meg nedover veien mot sentrum ruslende, slår Dagmar Johanne Hanssen fast, og slår latterdøra på vidt gap.

Les mer: 100 år i dag

Kokepåbud for Rinøy vannverk

 

Lødingen: På grunn av påviste bakterier i drikkevannet, innføres KOKEPÅBUD for alle abonnenter som er tilknyttet vannverket.

Påbudet gjelder inntil varsel om oppheving blir gitt.

Kilde:lødingen komune

For få søkere

 
Lødingen: Mangler 7 søkere for studiespesialisering med håndball

Les mer: For få søkere

17. mai feiringa berget

 

Lødingen: Årets 17.mai-komite er på plass!

4

Noen ganger har det vært vanskelig å få på plass 17.mai-komité på tettstedet...ikke i år!

 

 

 

                              

Les mer: 17. mai feiringa berget

Årsmøte i idrettslaget

 

 

rsmte

Vil ha slutt på ulovlig kjøring

Ordfører Vibeke Tveit i Lødingen ber kommunens innbyggere respektere trafikkreglene etter at det er kommet melding om ulovlig kjøring på gang- og sykkelstier på tettstedet

Årsaken til ordførerens engasjement i saken er at den ulovlige kjøringen skjer på gang- og sykkelstier hvor kommunen har ansvaret for vintervedlikeholdet.

– Jeg har blitt kontaktet og fått informasjon om at det foregår ulovlig kjøring på gang- og sykkelstien mellom Skoleveien og Måkeveien. Dette er et tilbakevendende problem, og kjøringen oppstår på grunn av åpne porter, skriver Vibeke Tveit på Lødingen kommunes nettsider.

Brøyting

 

Portene som ordføreren omtaler er åpne om vinteren slik at brøytemannskapene skal kunne utføre vintervedlikeholdet på en mest mulig effektiv måte.

– Brøyting fra begge sider mot en port vil medføre en del snø som blir liggende midt i mellom, og som vil gjøre det vanskelig for myke trafikanter å komme seg fram, sier Tveit.

Nå ber hun kommunens innbyggere om å slutte med den ulovlige kjøringen, som hun mener skaper farlige situasjoner.

– Dette er en strekning hvor det går mange skolebarn, som i utgangspunktet er vanskelig å se og som er impulsive. I tillegg er det for tiden høye brøytekanter som gjør det ekstra uoversiktlig, sier Tveit.

Hun har drøftet saka med administrasjonen, og kommet til at portene ikke skal stenges.

– Kommunen ønsker fortsatt å legge forholdene til rette for en best mulig brøyting av gang- og sykkelstien, sier Tveit.

Kontroller

 

Men hun vil ta kontakt med politiet og anmode om at det blir gjennomført kontroller i området.

– Oppfordringa fra ordføreren er at man bruker bilen der det er beregnet å kjøre biler, og la myke trafikanter disponere gang- og sykkelstiene. Dersom alle respekterer reglene, får vi en tryggest mulig hverdag for alle.

Svein-Henry Wedding
blv.no