11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Rassikringsstart

 

 

Rassikring av veien i Haukfjorden i Lødingen Vestebygd er i startfasen.

Den strekningen FV 837 er lagt inn i Handlingsprogrammet for Nordland. Første del er knyttet til utarbeiding av reguleringsplaner for arbeidet. Det blir opplyst til Bladet Vesterålen at de første midlene tildeles i 2013/2014.

I følge avdelingsdirektør i Statens vegvesen Terje Solvoll vil rassikringen koste rundt 20 millioner kroner, og det vil ta om lag et år å gjennomfører sikringen, fra planene er lagt og godkjent.

Strekningen har vært stengt flere ganger på grunn av ras og rasfare, sist 2. april i år.

Kilde: Bladet Vesterålen/lodingen.com