10 052 kopi

14 041

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0511143

Tlf: 94171605

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Fjernet tre uten lov

Lødingen: Et lønnetre utenfor asylmottaket er blitt fjernet, men det finnes faktisk en bestemmelse som forbyr nedhogging av trær i Rådhusallen.
trr_1

 

Bare store kubber igjen av lønnetreet. Foto: Rita M.Pettersen

 
Det er vissnok eierene av det gamle hotellet som i dag er asylmottak, som har fått fjernet dette "vernede" gamle treet. 
I reguleringsbestemmelse for del av Lødingen sentrum, vedtatt av kommunestyret 22.06 1988 står følgende: "Eksisterende Alle` langs Rådhusveien skal opprettholdes. Felling av trær i alle`en er ikke tillatt.
Saken undersøkes nå av teknisk etat, og vil sannsynligvis få følger for de som har stått bak dette.
- Vi ser på saken nå, og det vil nok bli en økonomisk konsekvens for vedkommende som har fjernet dette treet, sier fungerende leder ved teknisk enhet Asbjørn Skovro.