11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

LESERINNLEGG VEDR. BIBLIOTEKET

Lødingen høyre vil beholde biblioteket slik det er organisert i dag!

Biblioteksjef Håkon Pettersen har satt ord på hva biblioteket betyr for Lødingens befolkning, og i lys av dette har Høyre igjen sett på hva det er som ligger i begrepet biblioteket. Kommunestyret har tidligere fått henvendelse fra eldrerådet som advarte mot flytting av biblioteket, og ut fra det Pettersen forteller er det tid for å se nærmere på hva dette tilbudet faktisk er.

Håkon Pettersen peker på en rekke ting som ikke har vært diskutert i KS den senere tid. Det har tidligere vært fokus på å samlokalisere skole og bibliotek i forbindelse med bygging av ny 1-10 skole. Når dette ikke lenger gjelder, har det vært mest fokus på hvor det skal ligge og ikke hva det skal inneholde, sier ordførerkandidat Monica Rolandsen.

Lødingen høyre ser i etterkant av møtet 20. Juni at det her burde vært gjort en del forarbeid med å se på hva som formidles i dag, hva som ligger i dette med bl.a folkehelse. Biblioteket er i dag en samlingsplass for mange av våre barn i grunnskolen og iflg biblioteksjef Pettersen er det stort utlån og mye besøkt. Barna har fått sin egen ”bråketirsdag”, takket være Håkon Pettersen.

Det tilbys også lesesirkel for både eldre og for de som mottar tjenester via miljøtjenesten. Dette er tilbud vi i Høyre er redd skal forsvinne. Håkon har skapt flere flotte tilbud og dette må vi ta vare på. Vi som politikere må tilrettelegge for at tilbudene som ligger der i dag opprettholdes og utvikles.

Beliggenheten til vårt bibliotek er perfekt og dette er et lokale som kan brukes til mer enn bare bøker. Det å kunne ha utstillinger, minikonserter etc. slik Pettersen sier i sin henvendelse til Lødingen kommune, er nettopp det vi trenger. Vi er en kommune i økonomisk krise, men fjerner vi dette vil vi også bli fattig på kulturformidling, sier Rolandsen.

Høyre tar til orde for at vi må se på flere ting i sammenheng. Det handler om hvordan ting kan forenes. Vi har frivillighetssentralen og utstyrssentralen som kan bli en del av dette. Når selve skolen rives kan også området reguleres som lekeplass/parkområde, noe som ville passe utmerket i tilknytning til biblioteket.

Per i dag har vi Håkon ansatt i 50 % stilling, han er full av ideer og kreative løsninger, og han ønsker mer jobb, hvorfor ikke satse på å utvikle dette tilbudet?

Lødingen høyre vil jobbe for at biblioteket kan fortsette i nåværende bygg og hvordan lokalitetene kan brukes til andre formål. Vi støtter biblioteksjef Håkon Pettersen i at dette skal bli et levende og pulserende bibliotek og vi skal legger til rette for akkurat det.

Fremtidens bibliotek børe bestå og utvikles der det ligger i dag og ikke gjemme det bort, slik vi i KS har vurdert tidligere.

Monica Rolandsen, Ordførerkandidat for Lødingen Høyre

Anita Marthinussen, Leder for Lødingen Høyre