11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

PRESSEMELDING ANG FISKØYA

Nye innsigelser fra Fylkesmannen – Lødingen Arbeiderparti vil stanse videre reguleringsarbeid på Fiskøya

Kommunestyret vedtok 9. mai i år å legge områderegulering for Fiskøya ut på fornyet høring, med frist 30. juni. Fylkesmannen har nå avgitt sin høringsuttalelse, der de uttrykkelig slår fast at «Fylkesmannen opprettholder tidligere innsigelse til reguleringsplan for Fiskøya i Lødingen, fordi konsekvensene for naturmangfold og landskapsverdi av lokalisering her vil være for store». Tidligere innsigelse fra Fylkesmannen, av 13.07.2018 til reguleringsplan for Lødingen havn – Fiskøya ble fremmet fordi «det ikke forelå en helhetlig vurdering av lokalisering av havn her sett i forhold til andre aktuelle lokaliteter i Tjeldsundet». Fylkesmannen peker også på hensynet til reindriftsinteressene, hvor utbygging på Fiskøya vil ha en negativ effekt for bruken av beiteområdene. Kommunestyret skal i møte 5. september sluttbehandle Kommuneplanen – arealdelen for Lødingen kommune. Uten en godkjent reguleringsplan for Fiskøya, vil vi heller ikke få godkjent arealplanen, pga. innsigelsene fra Fylkesmannen. Kommunestyret i forrige periode ga et oppdrag om å utarbeide reguleringsplan for Fiskøya, og Kommunestyret i denne perioden har videreført dette arbeidet. Parallelt med dette har KF Havn arbeidet for å få transportører/operatører til å etablere seg på Fiskøya, uten at man hittil har lyktes med dette. På bakgrunn av ovennevnte, men også på bakgrunn av protester fra grunneiere og oppdrettsanlegg i området, vil Lødingen Arbeiderparti nå gå inn for at vi stanser videre arbeid med reguleringsplanen for Fiskøya. Endelig og formell beslutning om dette er det kommunestyret som tar i møte 5. september. Det vil deretter bli opp til det nye kommunestyret å stake ut veien videre for havn i Lødingen. 


Lødingen Arbeiderparti Kontaktpersoner:

Gruppeleder og ordførerkandidat Hugo Jacobsen, tlf. 90791832, mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Leder Lødingen Arbeiderparti Trond Viggo Nilssen, tlf. 99035544, mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.