11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

ÅRETS PÅSKEGUDSTJENESTER

For mange begynner påske allerede når ungene er frie fra skolen. Men i kirken har vi gudstjenesten først kommende søndag, som er Palmesøndag. Dette er dagen vi minnes Jesu inntog til Jereusalem. Det viser hvor fort ting kan endre seg, og ikke minst hvor fort vi mennesker kan skifte i følelsene. Den samme folkemengden som hyller Jesus da han kommer til byen roper for Ham å bli korsfestet bare noen dager senere. 

Torsdagen neste uke, den 18. april er det Skjærtorsdag. Gudstjenesten vi holder om kvelden er egentlig utgangspunktet til enhver nattverd. Den aller første nattverden var nemlig natten før Jesus ble tatt til fange. Nattverden er en hellig handling til minne om Jesus. Dette er spesielt nært i tankene våre på  Skjærtorsdagsgudstjenesten.

Fredag 19. april er Langfredag. Egentlig markerer vi dagen da Jesus ble henrettet, men i Vestbygd er det en spesiell Påskegudstjeneste. Dette har med en tidligere reduksjon i gudstjenester å gjøre (tidligere var det gudstjeneste i Vestbygd 2. påskedag), og ikke minst den tradisjonelle påskevandringen i fjæra. Gudstjenesten i Vestbygd har elementerer både av Langfredag og Påske. 

Søndag 21. april er det høytidsgudstjeneste i Lødingen Kirke. Dette er hovedgudstjeneste på 1. påsketid. Her bruker vi den nikenske trosbekjennelse, og det er tradisjon denne dagen at nattverden mottas ved alterringen.

Så på kvelden til onsdag 24. april er det samtale gudstjeneste i Lødingen Kirke. Tidspunktene på alle gudstjenestene er annonsert i Bladet Vesterålen, og inntil kirkens egen nettside er oppe kan du også finne en oppdatert liste av alle gudstjenester ved å Google "orgelkrakken lødingen". Kan vi be dere notere at etter samtalegudstjenesten det ikke er gudstjeneste igjen før konfirmasjonen i Vestbygd 5. mai og konfirmasjonene på Lødingen 12. mai. Så det er svært mye som nå skjer over påske, men en relativ stor "pause" som følger siste gudstjeneste 24. april.

Til slutt er presten Karstein Morfjord med oss denne måneden. Han har såkalte "praksis", og er på veien til å bli fullt kvalifisert som prest i Den norske kirke. Ta godt imot ham! 


mvh

Christopher Briggs, kantor