11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

LØDINGEN KIRKE 27.01,19

Denne søndagen blir det ikke prest. Dette presiseres at dette ikke skyldes noen reduksjon i gudstjenester, men at prestesituasjonen er for tida noe prekær i prostiet.

Vi har funnet ut at å droppe gudstjenesten kunne være veldig negativ for menigheten. Det har ikke vært gudstjenester i det hele tatt siden jul og frem til forrige søndag. Derfor velger vi å fortsette med den godkjente liturgien «Forenklet gudstjeneste». Siden det ikke er prest blir dette en lekgudstjeneste.

Menigheten tar i bruk egne løsninger senere i år på de seks gudstjenestene som går ut pga den nye gudstjenesteordningen. Men siden denne søndagen det egentlig skal være prest legger vi opp til en gudstjeneste som mest mulig ligner den vi ville ha fått om vi hadde fått oss en prest.

Dermed håper vi at dere tar turen til Lødingen Kirke som vanlig. Offeret går til eget menighetsarbeid, og det blir kirkekaffen etter vi er ferdig.

mvh

Christopher Briggs