11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

LØDINGEN KIRKE 20.01.19

Denne søndagen er det vanlig gudstjeneste i Lødingen Kirke.

Det er viktig du som er kirkegjenger er med. På grunn av prestemangel i prostiet er det spesielt vanskelig akkurat nå å skaffe prest til alle gudstjenester som er satt opp. Dette er tilfellet med neste søndag. Denne søndagen er det i mellomtid Jan Egil Ingerbretsen som forretter. Det har nattverd, og konfirmantene deltar. Offeret går til menighetens eget konfirmantarbeid. Du kan gjerne gi et fritt beløp ved å bruke Vipps 90875 hvis ikke du har kontant.

Så har vi som nevnt problem neste søndag å skaffe oss prest. Det skal fortsatt være gudstjeneste - men dette blir en forenklede høymesse uten nattverd. Vi kommer tilbake til i neste omtale.