11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

KIRKE INFO


Vårt motforslag, omtalt i Bladet Vesterålen, ble vedtatt med den endringen at to av de kirkelige handlingene vi foreslo menigheten selv skulle ta ansvar for må være i Vestbygd Kirke. Jeg vil likevel presisere at om biskopen tillater dette blir det ikke reduksjon i kirkelige handlinger, verken i Lødingen eller Vestbygd. Ikke bare vil det berge aktiviteten i menighetene men vi ønsker å gå under begrepet "folkekirke". Vi skal prøve å gi et hjem til alle som kanskje ikke finner veien til kirken i dag. Siden vi ikke har mange barn og ungdommer i våre gudstjenester er denne gruppen per definisjon iblant disse.

Den foreslåtte gudstjenesteplanen er lagt ut på nettsiden i dag. Vi vil likevel ta forbehold og understrekke at ennå er det et FORSLAG.

Det er ingen gudstjeneste i Lødingen Sokn denne helgen.

Neste gudstjeneste er i Lødingen Kirke den 23. september. Etter denne holdes på nytt møtet om ny gudstjenesteforordning som ble utsatt søndag 9. september.

Motforslaget fra kantoren og Ellen, vår nye diakoniarbeider, ble vedtatt med endringer. Vi søker biskopen om å selv ta ansvaret for kirkelige handlinger for inntil seks søndager det ikke er prest. Menighetsrådet har bestemt at to av disse skal være i Vestbygd.

Et formelt brev er nå sendt til vår biskop. Gudstjenesteforslag kan du se her. Vennligst noter at dette KUN er et forslag inntil biskopen har gitt oss et svar ja eller nei.

http://lodingen.kirken.no/ingen-gudstjeneste-i-lodingen-sokn/ (lenke til nettsiden)


mvh

Christopher Briggs
Kantor