11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

LØDINGEN KIRKE 04.07

Gøran Bremens er tilbake i kjøresetet i Lødingen Kirke.

Denne søndagen er det 1.pinsedagen. Det er faktisk kirkens fødselsdag, da Den Hellige Ånd kom over disiplene. Det er høytidsgudstjeneste i Lødingen Kirke.

2. pinsedag (mandag) er det ingen gudstjeneste i Lødingen Sokn, men det er prostigudstjeneste i Ankenes. Ankenes Kirke ønsker menighetene fra hele prosti velkommen.

mvh

Christopher Briggs
Kantor