11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

TUR- OG TRENINGSKOMPISKURS

19 051

30.-31.mai arrangeres det gratis Tur-og treningskompiskurs i Lødingen kommune.

 

 

 

Hovedmålet med Tur- og treningskompisprosjektet er å legge til rette for gode mestringsopplevelser innen fysisk aktivitet og friluftsliv for de som har en funksjonsnedsettelse eller trenger bistand til å komme seg ut i aktivitet. 

Gjennom prosjektet tilbyr vi alle kommuner i Nordland en unik mulighet for økt kompetanse på fysisk aktivitet i støttekontakttjenesten. Ved å skolere eksisterende og nye støttekontakter til å bruke aktivitet og friluftsliv i sin jobb ønsker vi å øke potensialet for sosial, fysisk og psykisk helse hos brukerne av ordningen.

Vi ønsker å rekruttere og skolere nye "Tur- og treningskompiser" fra alle samfunnslag, og vi oppfordrer spesielt personer tilknyttet idrettslag og friluftsforeninger, skoleelever og studenter melde seg på kurset. Dette er den perfekte deltidsjobben for deg som er interessert i idrett og friluftsliv, og samtidig har et ønske om å gjøre en forskjell for noen som trenger det!

Ansatt gjennom støttekontaktordningen

Tur- og treningskompisene blir ansatt og mottar timelønn gjennom den enkelte kommunes støttekontakttjeneste - en lovpålagt tjeneste i alle norske kommuner. De fleste kommuner ønsker at man er fylt 18 år for å kunne jobbe i et Tur- og treningskompis-oppdrag, men yngre ungdommer, med interesse for Tur- og treningskompisoppdrag, oppfordres også til å melde seg på kurset.

Selv om prosjektet retter seg mot støttekontaktordningen er kurset også svært relevant for personer som jobber i kommunale omsorgsboliger, avlastningshjem eller ved institusjon for mindreårige asylsøkere. 

Flere av deltagerne av tilbudet forteller at det å ha en Tur- og treningskompis fungerer mye bedre enn å ha støttekontakt. «Før når jeg hadde støttekontakt ble det så mye fram og tilbake, men nå gjør vi helt konkrete aktiviteter sammen og det fungerer mye bedre.» De forteller at det er svært verdifullt å ha noen å gjøre aktiviteter sammen med. «Det er godt å kjenne at man har brukt kroppen! Vi drar på treningssenter, i bassenget eller går på tur, og til sommeren skal vi prøve ut sykling! Det er også veldig fint å dra på tur med andre og bli kjent med nye folk!»

 

Tur- og treningskompis kurset

Kurset går over tirsdag og onsdag kveld, og er en god blanding av både teori- og praksisøkter. Gjennom kurset vil deltagerne få innblikk i temaer som fysisk og psykisk helse, motivasjon og veiledning, praktiske aktivitetsøkter og enkel ernæring og treningslære.

Gjennom kurset blir også deltagerne kjent med hverandre, med kommunen, og med lokale lag og foreninger, noe som vil gjøre det lettere å knytte kontakt med et miljø der man kan oppleve sosialt fellesskap gjennom aktivitet senere.

Allerede i januar 2015 ble det første Tur- og treningskompis kurset holdt på Kippermoen i Mosjøen for 20 ivrige Tur- og treningskompiser i kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes. Siden er det holdt kurs i både Lofoten, Salten og Helgelandskysten, i tillegg til to planlagte kurs i Lofoten og Vesterålen denne høsten. Flere av de som allerede jobber som Tur- og treningskompis forteller at aktivitetsøktene er et svært positivt innslag i hverdagen både for dem selv og for den de er sammen med. ”Øktene gir motivasjon for å komme seg ut i bevegelse og oppleve aktivitetsglede og mestring sammen med andre”.

Faglig påfyll og veiledning

De som jobber som Tur- og treningskompis får også tilbud om faglig påfyll påfølgende år gjennom Nordland Idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv Nordland, i tillegg til kommunenes oppfølgingssamlinger. Gjennom prosjektet ønsker vi å skape et tettere samarbeid mellom den kommunale støttekontakttjenesten og de frivillige lag og foreninger innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv slik at det skal være lettere for en person med et bistandsbehov å bli en del av et aktivitetsmiljø på fritiden. 

Prosjektet er satt i gang av Nordland Idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv, i samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter. Prosjektperioden varer fra 2015-2017, og støttes økonomisk av Gjensidige Stiftelsen og Nordland Fylkeskommune.

Meld deg på her!