12 121

16 104

14 041

12 123

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

VESTBYGD KIRKE 05.03

Denne uka er det igjen gudstjeneste i Vestbygd Kirke.Presten er Sigrid

Bøckman. Det blir også nattverd med intinksjon.

Offeret i dag går til menighetens eget arbeid. Blant annet til arbeidet blant barna og unge.
Menigheten vår sliter med økonomien, og vi ber om et godt offer. Vi har nå innført Vipps.
Dette vil vi opplyse mer om i gudstjenesten.

Kirkekaffe er i kirkestua etter gudstjenesten. Velkommen!

 

mvh

Christopher Briggs
Kantor