11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Budsjett regulering

 

For å få dekket inn uforutsett utgifter når driften av barnehagene skulle konkurranseutsettes, må kommunen gå til drastiske skritt.

For å finne inndekning for de 600.000 kronene som dette vil koste så er forslagene fra administrasjonen stenge bassengene i kommunen, kutte rammetimetall i skolene og kutte leirskoletur for barneskolen.

I tillegg kutte i ekstra bevilgningen til kunst og kulturstrømskomiteen og redusere brøytefrekvensen.

- Det er i forslaget til inndekning lagt vekt på at tiltakene skal være kutt som gjennomføres inneværende år, men ikke videreføres. Bortsett fra to av tiltakene som skal dekke inn utgiften, representerer samtlige tiltak kutt i tjenestetilbudet ut fra 2010- nivå.

 Forslaget om å kutte leirskoleopphold i 2011 kan sies å ramme urettferdig for èn årsklasse. Rådmannen vil derfor tilrå at dette årskullet får ”ta igjen” leirskoleoppholdet ved at det erstattes med annen ekskursjon i et senere skoleår. Det løses ved å tildele en ekstra bevilgning til Oppvekst II for det aktuelle året.

Kilde: www.lodingen.com