11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Ny barnehage

Illustrasjon.

 

Den nye barnehagen skal også behandles på formannskapsmøtet på torsdag.

Da er innstillingen fra rådmann Per Gunnar Johnsen:

1. Lødingen kommune går videre i arbeidet med planlegging og bygging av ny barnehage på tettstedet

2. Nybygget plasseres på tomten i Bufjellvegen ved nåværende hovedbygg for Lødingen barnehage.

3. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise.

4. Det engasjeres prosjektleder som skal lede arbeidet med å få fram anbudsklare papirer. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med plan- og byggekomiteen.

5. Det bygges en seksavdelings barnehage, tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger med stor fleksibilitet og noen reserveplasser.

6. Det legges til grunn at byggestart finner sted sommeren/høsten 2011 og at den nye barnehagen skal tas i bruk i august 2012.

Etter at det i 2007 ble bestemt at det skal bygges ny barnehage på tettstedet er en nå kommet så langt at en plan- og byggekomitè har vært i arbeid for å avklare behovet for barnhageplasser. Komiteen har konkludert med at det bør bygges en seksavdelings barnehage på tomta til Lødingen barnehage i Bufjellvegen, skriver rådmannen i sakspapirene.

Kommunestyret inviteres til å gjøre vedtak om at det nå engasjeres prosjektleder og en starter arbeidet med å få ut anbud på en totalentreprise på en seksavdelings barnehage med noe reserveplasser og god fleksibilitet. Det videre arbeid må innrettes slik at den nye barnehagen kan tas i bruk i august 2012.

En arbeider etter ei kostnadsramme på 25 mill kr eksklusiv moms som er i samsvar med budsjett/økonomiplan for 2011/12.

- Lødingen kommune går videre med arbeidet med å planlegge og bygge ny barnehage på tettstedet som kan tas i bruk i august 2012, er konklusjonen fra rådmann Johnsen.

Administrasjonen får fullmakt til å engasjere prosjektleder og iverksette anbudskonkurranse.

Kilde: www.lodingen.com