11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Barnehage med seks avdelinger

 

1291103522000_L_dingenbarnehage_3547641728x1000r

Lødingen barnehage. (Illustrasjonsfoto) Foto: Svein Rist

 

 

Det bør bygges en barnehage med seks avdelinger i Lødingen. Det mener rådmann Per Gunnar Johnsen

Saksfremlegget som kommunestyret skal ta stilling til tar høyde for et nybygg bestående av tre småbarnsavdelinger og tre avdelinger for større barn.

Ifølge rådmannen bør det også være noen reserveplasser.

Prestegårdsjordet

I sin innstilling til politikerne tar rådmannen til orde for at den nye barnehagen bør lokaliseres til Prestegårdsjordet, nær nåværende hovedbygg for Lødingen barnehage.

Byggestart i år

I den grad politikerne i kommunestyret slutter seg til innstillinga legges det opp til byggestart i løpet av sommeren/høsten 2011.

Skjer det kan den nye barnehagen tas i bruk i august 2012.

25 millioner

I saksvurderingen kommer det fram at prosjektet fortsatt planlegges gjennomfør innenfor en økonomisk ramme på 25 millioner kroner.

Nevnte beløp er det politikerne la inn da de behandlet årets budsjett i desember i fjor.

Kommunestyret behandler saka i forbindelse med organets møte 24. februar

... 

Rådmann i Lødingen. Per Gunnar Johnsen. Foto. Svein Rist.

Kilde: www.blv.no