11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Lødingen har gjort nett-grep

 

1298269806000_Herbj_rg_Bj_rstad_3654649728x1000r

Foto: Svein-Henry Wedding

- Kommunens nettsider er oppdatert med priser på kommunale tjenester,sier leder i Fellestjenesten i Lødingen kommune, Herbjørg Bjørstad.

 

Lødingen kommune er slett ikke så dårlig til å informere om prisene på sine kommunale tjenester som det Forbrukerrådet hevder. Årsaken er at Lødingen har gjort grep siden en undersøkelse ble gjort i fjor høst.

 

 
Svein-Henry Wedding E-post

 

Publisert 21.02.2011 kl 07:30 Oppdatert 21.02.2011 kl 07:30

 

I Forbrukerrådets undersøkelse som ble offentliggjort tidligere i februar, kommer Lødingen svært dårlig ut når det gjelder informasjon om prisene på kommunale tjenester på kommunens nettsider.

Men dersom man klikker seg inn på Lødingen kommunes nettsider vil man ganske raskt finne priser på offentlige tjenester i menyen.

– Vi hadde faktisk lagt ut prisene før undersøkelsen ble offentliggjort. Det skjedde etter at nettgruppa i Lødingen kommune hadde et møte i oktober i fjor. Prislisten er siden blitt oppdatert med kommunale priser og avgifter for 2011, forklarer Herbjørg Bjørstad.

Hun er avdelingsleder i Fellestjenesten i Lødingen kommune, og er også med i kommunens nettgruppe.

Undersøkelsen

Ifølge Forbrukerrådet informerer kommunene for dårlig på sine nettsider. Bare seks av 10 priser på offentlige tjenester er mulig å finne på kommunale nettsider. Og dersom det finnes en pris, er det stor sjanse for at den er feil, konkluderer Forbrukerrådet.

Det er bare Lødingen i vårt distrikt som er med i undersøkelsen.

Forbrukerrådet fant årsavgiften for vann og avløp etter forbruk på kommunens nettsider, og har også fått svar på epost-forespørsler om årlig SFO-pris og kulturskole-pris. Disse oppgir kommunen til å være henholdsvis 1.825 og 1.800 kroner.

Forbrukerrådet fant ikke informasjon om bibliotekgebyr, trygghetsalarm og hjemmehjelp.

Etter at undersøkelsen ble utført, og før den ble offentliggjort nå i februar, har altså Lødingen kommune sørget for å legge ut informasjon om prisene på flere av de kommunale tjenestene som er med i undersøkelsen.

Nettside for innbyggerne

– Det burde være en selvfølge at innbyggerne kan få utfyllende og oppdatert prisinformasjon fra kommunen på tjenester de er avhengige av. Dette er dessverre ikke situasjonen i dag, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Terje Kili til an24.no.

Herbjørg Bjørstad i Lødingen kommune er enig.

– Innbyggerne i kommunen og andre interesserte skal finne det de leter etter på nettsidene. Det er målet vårt. Men nettsidene krever en god del arbeid. Vi lager alt innholdet selv, og på den måten sikrer vi at Lødingen kommunes nettsider framstår som helt unike, sier Herbjørg Bjørstad.

Hun legger til at en setter pris på innspill til hvordan kommunens nettsider kan utvikles videre, og at nettgruppa i Lødingen vil kunne iverksette tiltak dersom en finner det formålstjenlig og har ressurser til å gjøre det.

I alt 150 kommuner er for øvrig med i Forbrukerrådets undersøkelse, hvorav sju i Nordland. Ved siden av Lødingen har Forbrukerrådet sett på forholdene i Alstahaug, Bodø, Narvik, Rana, Rødøy og Vefsn.

Verken vesterålskommunene eller Kvæfjord er med i undersøkelsen.

www.blv.no