11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Hvileplasser på vent

 

Statens vegvesen stopper planene knyttet til etablering av døgnhvileplasser for tyngre kjøretøy i Lødingen.

 

Svein Rist E-post

 

Publisert 22.02.2011 kl 13:32 Oppdatert 22.02.2011 kl 13:33

...

Vegvesenet hadde som utgangspunkt gitt Lødingen prioritet med hensyn til etablering av døgnhvileplasser.

Midler var bevilget, med tanke på utbygging av et slikt servicetilbud i løpet av 2010.

Nytt område

Arbeidet med etablering av døgnhvileplasser hadde på begynnelsen av fjoråret utgangspunkt i et område mellom fergekaia, eiendommen til Steve Strøm, fylkesveien og Esso.

I siste halvdel av 2010 ble det fra Lødingen kommune sin side gitt tilbakemelding til Statens vegvesen om at det ikke lenger var ønskelig å etablere døgnhvileplasser på dette området.

Et kommunalt eid område på Rødholmen ble nå lansert som base for døgnhvileplassene.

Omfattende planarbeid

Å endre plassering av døgnhvileplassene vil ifølge vegvesenet kreve omfattende planarbeid.

– Det er nå gjort en ny helhetlig vurdering knyttet til utbygging av døgnhvileplasser i Region nord de nærmeste årene. For Midtre Hålogaland betyr det at planlegging og bygging i Lødingen utsettes. Statens vegvesen vil ta kontakt med Lødingen kommune når det igjen blir aktuelt å starte planlegging og bygging av døgnhvileplasser på stedet, framkommer det i en henvendelse undertegnet avdelingsdirektør i Statens vegvesen Terje Solvoll.

Midlene som frigjøres i tilknytning til vinglingen i Lødingen brukes til å bygge døgnhvileplasser i Narvik.

www.blv.no