11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

PROSESSEN 1-10 SKOLE

Angående prosessen for den nye 1-10 skole i Lødingen.

Fra årsmøtet i utdanningsforbundet i Lødingen.

Årsmøtet i utdanningsforbundet, Lødingen, ber om at ordfører og rådmann sikrer gode prosesser i arbeidet med å tegne og bygge en ny skole i Lødingen.

Vi er innforstått med at flyktningmottaket er stengt og at kommunen de siste årene har hatt lave fødselstall. Dette medfører at skolen dimensjoneres for et lavere antall enn de 200 som først var tenkt. For å redusere areal ytterligere, og for å makte å komme under de 110 millionene som er vedtatt av kommunestyret, må biblioteket og kinoen ut av prosjektet. Vi må også redusere arealet på «storstuen» slik at det ikke tilfredsstiller kravene til gymsal, men blir en ren teatersal.

Disse momentene tror vi det er bred enighet om. Det som bekymrer oss er at den manglende åpenheten i prosessen. De ansatte, foreldre og andre brukere er ikke er tatt med på råd, hverken når det gjelder fremdriftsplan eller andre beslutninger som er fattet i etterkant av kommunestyret i januar. De ansattes representanter, som har avtalefestet rett til medvirkning, er hverken informert eller fått komme med innspill. Vi må huske at dette bygget er fremtiden for både lærere, skoleelever og andre brukere av bygget, og vi forstår ikke at noen er tjent med en fremdrift som ikke tar brukerne med på råd.

Vi vil avslutte med et ønske om at vår fagforening blir sett på som en ressurs i det videre arbeidet og kanskje også som en garantist for at det blir en funksjonell og god skole.

For Årsmøtet i utdanningsforbundet

Leder Tom Mikkelsen