11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

1-10 SKOLE

Åpent brev til rådmann og kommunestyre i Lødingen kommune

Fra januar og frem til nå har mye blitt endret i forhold til planene for bygging av ny 1-10 skole i Lødingen.

Noen eksempler:

  • Det er satt en øvre økonomisk ramme for bygget på 110 millioner kroner. Dette ble vedtatt i kommunestyret i januar.
  • Samarbeidet med Sten Hamre er brutt, og Rådmannen har engasjert advokat. Vi vet ingenting om dette utover det vi har fått via avisen. Vi lurer bl.a. på hvorfor Stein Hamre og brukergruppen ikke fikk et par møter til for å redusere arealet slik at det ble tilpasset de nye elevprognosene. Det ble i stedet engasjere ny arkitekt til over tre hundre tusen kroner.
  • Kommunen har gjort avtale med ny arkitekt som har fått i oppdrag å lage et nytt forslag der alle kutt er tatt med. Konkret hvilke kutt det er snakk om, og om det tas utgangspunkt i tegninger fra Stein Hamre, vet vi ikke?
  • Det er satt opp en datofestet plan for den videre prosessen som bl.a. inneholder frister for totalentreprise, rivning av barneskolen og underforstått flytting av personale ved barne- og ungdomsskolen. I denne planen, som de ansatte har fått via omveier, står det også at det avholdes en orientering tirsdag før påskeferien, med seneste tilbakemelding dagen etter påskeferie. Det innebærer at de tillitsvalgte knapt har muligheter til å sette seg inn i de nye tegningene og de har slett ikke tid til å ha en prosess med de ansatte. Dette kan være en lur strategi dersom en ønsker å kuppe et vedtak, men det er ikke sikkert at det er fornuftig.

Kommunen har nettopp hatt en ombygning av rådhuset uten involvering av brukene, noe som medfører at alt må gjøres om igjen. Dette har vi ikke råd til når det gjelder et så stort prosjekt som en ny 1-10 skole.

Vi forventer at Rådmannen i fortsettelsen følger arbeidsmiljølovens -og Hovedavtalens intensjoner der det står at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte på råd i slike saker. Vi forventer også at de tillitsvalgte får en redegjørelse i forhold til de beslutninger som er tatt de siste månedene.

Når det gjelder ordførerens rolle så representerer han kommunestyret på rådhuset, og rådmannen er underlagt kommunestyret. Er prosessen, slik den er beskrevet innledningsvis, klarert med ordfører og de folkevalgte.

Utdanningsforbundets tillitsvalgte ved de to skolene og hovedtillitsvalgt.

Britt Laila Andersen            Yngve Nyheim                                 Tom Mikkelsen

AT barneskolen                            AT Ungdomsskolen                       HT Lødingen kommune